Prestatievergoeding orthodontist/tandarts

Prestatielijst geeft innovatie(CHIP) de ruimte

Per 1 januari 2012 heeft de NZA in het kader van het experiment met vrije prijsvorming een nieuwe lijst met prestatiebeschrijvingen mondzorg van kracht doen gaan. De bedoeling is dat deze lijst meer transparantie en duidelijkheid geeft voor de patiënt, maar vooral meer ruimte biedt om te innoveren en variëren in behandeltijd en materialen.

De NZA stelt: De zorgaanbieder heeft vanaf 2012 meer vrijheid en dus keuzemogelijkheden bij het uitvoeren van zijn behandeling. Innovaties krijgen hierdoor een grotere kans. De chip is hier een voorbeeld van.  In de nieuwe prestatielijst kan de chip toegevoegd worden aan een categorie van toepassing waarbij de zorgaanbieder meer mogelijkheden heeft om deze door te berekenen aan de patiënt. De techniekkosten kunnen eenvoudig worden doorberekend en het door de zorgaanbieder bepaalde honorarium voor de extra werkzaamheden (uitlezen van de chip)  kan als eenmalige toeslag worden doorberekend of verdisconteerd in het bijbehorende maandtarief.  Het is nu aan de zorgaanbieder om de hoogte van de prestatiebeschrijving te bepalen.

Wij hebben verschillende manieren van toevoegen van chip voorbij zien komen in de prestatielijsten van diverse zorgaanbieders. Een motivering in de prestatiebeschrijving of een differentiatie door de toevoeging A: afwijkende bedrag (bijv. V411/V411A; toevoeging chip tbv. objectieve draagtijdregistratie). De toevoeging van de chip is zo niet meer afhankelijk van de prestatiebeschrijving om in aanmerking te komen voor (deel-) vergoeding. Dit is nu afhankelijk van de keuze van de zorgnemer om een aanvullende verzekering  af te sluiten bij een zorgverzekering. Uiteraard willen zorgverzekeraars scherpe prijzen afspreken. Het is nu aan de zorgaanbieder of deze een overeenkomst wil sluiten met de verzekeraar en akkoord gaat met de voorgestelde prijzen. Uiteraard kunt u onderhandelen en aangeven dat u in bepaalde gevallen een chip gebruikt en daarom een ander tarief wilt afspreken. Tevens heeft de NZA ons direct verzekerd het gedrag van de zorgverzekeraars in haar monitor van de mondzorgmarkt in 2012 mee te nemen. Hierbij wordt bijvoorbeeld ook gekeken of innovatie wordt geremd door het gedrag van de verzekeraars.