Patiënten informatie

Wanneer uw behandelend arts het TheraMon systeem gebruikt betekent dit dat er een chip in de uitneembare beugel aanwezig is. Deze chip registreert exact het aantal uren en minuten dat de beugel gedragen wordt. De chip geeft geen enkel signaal of straling af en slaat enkel en alleen unieke parameters van de mond op. Tijdens de controle wordt de chip uitgelezen en de medewerking in een grafiek weergegeven. De resultaten worden afgezet tegen de gevraagde draagtijd. Een uniek communicatief middel voor patiënt, ouder(s)/verzorger(s) en behandelend arts.

      

Voordelen TheraMon®  

  • Nooit meer twijfel of discussies over het aantal uren dat de beugel daadwerkelijk gedragen is
  • Helder overzicht voor patiënt en ouder(s)/verzorger(s)       
  • Betere koppeling van effect van de beugel aan de draagtijd, noodzakelijke draagtijd kan beter (individueel) bepaald worden            
  • Een betere voorspelbaarheid van de behandeling en snellere verandering naar een alternatief behandelplan bij uitblijven van resultaat             
  • Kan een goede stok achter de deur zijn en motivatie verhogend werken       
  • Kan zo de behandelduur verkorten
  • Kan zo de kosten van de behandeling verminderen 

Meer informatie over het product vindt u onder de tab 'TheraMon'.