Vergoeding patient

De mate van vergoeding is bepaald in de polisvoorwaarden van uw aanvullende verzekering voor orthodontie, mits u een verzekering voor orthodontie heeft afgesloten. Sinds 2012 zijn de behandelmogelijkheden ondergebracht in categorieën waaronder ook de chiptoevoeging. De tarieven voor orthodontische behandelingen zijn sinds 2012 vrijgegeven en door de zorgaanbieder in te vullen. Uw verzekering bepaalt dus de mate van vergoeding.