Inleiding TheraMon®

De toepassing van uitneembare apparatuur in de orthodontie is al jaren doelmatig en doeltreffend. Een voorwaarde is echter wel dat deze apparatuur efficiënt gedragen wordt en daar zit nu precies het probleem. De medewerking van de patiënt is tot dusver altijd een grijsgebied gebleven, maar dankzij TheraMon® is dit nu verledentijd. Theramon®staat voor een `slim` en eenvoudig stukje innovatieve technologie dat de behandelaar in staat stelt exact te bepalen én vast te leggen of de patiënt doet wat van hem of haar verlangd wordt.

TheraMon® dankt haar naam aan de Engelse begrippen ‘Therapy’ en ‘Monitor’ en staat voor het observeren en registreren van bepaalde prestaties om deze vervolgens te kunnen analyseren. Een procesregeling die informatie verschaft aan een operateur om de loop van een behandeling beter inzichtelijk te maken en te kunnen bewaken. Kortom, een unieke toepassing die in staat is om exact te registreren hoe lang een uitneembaar apparaat gedragen is. Het stelt de behandelaar of controleur in staat om de medewerking van zijn patiënt feitelijk weer te geven en vast te leggen. Het behoeft vrijwel geen uitleg hoeveel voordelen dit met zich meebrengt voor zowel de behandelaar als de patiënt.

 

Voordelen TheraMon®  

 • Een eerlijke weergave van de medewerking van de patiënt, confronterend en overzichtelijk
              
 • Minder kans op vervelende discussies en duidelijke dossiervorming
                         
 • Een beter gecontroleerde en voorspelbaarheid van de behandeling
              
 • Minder kans op relaps
          
 • Vroege herkenning van gebrek aan vooruitgang en mogelijkheid tot wijziging
  van het behandelplan in een vroeg stadium
          
 • Kan motivatie en coöperatie verhogen
         
 • Kan de therapieduur verkorten
              
 • Kan de kosten van de behandeling reduceren